|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Pris på andel
En andelslejlighed kan ikke bare uden videre fastsættes til en bestemt pris. Der er flere måder til at beregne andelskronen, som er udgangspunktet for prisen på en andelsbolig.

Andelskronen

En andelsbolig må ikke have en pris, der er højere end den pris som bliver fastlagt ud fra en af 3 metoder for fastlæggelse andelsboligforeningens formue. For at kende en andelslejeligheds værdi er man bl.a. nødt til at kende værdien af andelskronen. Andelskronen bestemmer hvor meget en andelsbolig er værd. Andelskronen beregnes således: (ejendommens værdi + diverse aktiver – andelsboligforeningens gæld).

De 3 vurderingsmetoder af andelsboligforeningens ejendom er som følger:

* Valuarvurdering (Ejendommens kontante handelsværdi)

* Offentlig ejendomsvurdering (Udarbejdes af Told og Skat)

* Anskaffelsesprisen (Ejendommens pris ved stiftelse af andelsboligforening)

Alle 3 ovennævnte vurderingsmetoder beskrives nedenfor.

Valuarvurdering

Ved en valuarvurdering af andelsboligforeningens ejendom, er det ejendommens kontante handelsværdi som udlejningsejendom, der er udgangspunktet for vurderingen. Denne vurdering foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler med en valuar eksamen, som skønner hvad ejendommen har af værdi her og nu i henhold til boligmarkedet. En valuarvurdering må ikke være mere end 18 mdr. gammel ellers skal der foretages en ny vurdering. Andelsboligforeningen skal selv betale salæret til ejendomsmægleren, der foretager vurderingen.

Offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering udarbejdes af Told og Skat.

Anskaffelsespris

Denne metode er baseret på den pris, som ejendommen kostede ved opførelsen af andelsboligforeningen. Når denne metode bruges bliver prisudviklingen på markedet for boliger ikke medtaget og værdien vil alt andet lige være meget konstant. De andelsboligforeninger der bruger denne metode har typisk en ejendom, hvor prisen er højere end ejendomsvurderingen.

Kategorier på sider:

Lån til andelslejlighed Andelsbolig Kampagnetilbud Pris på andel Gode råd om andelslejligheder Bolig diverse Tilbud Salg af andelslejlighed Andelsboligforening Forsikringstilbud Før du køber andelslejlighed Boligportaler Find andelslejlighed Andelskrone
 
 
 Du er her: Andelslejlighed - Boligsøgning Andelslejlighed - - Hvad er Andelslejlighed en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.